Stavbyvedúci, stavebný dozor, autorský dozor

  • Autor
    Miloš Hájnik
  • Fáza
    Realizácia stavby

Stavbyvedúci vedie svoj realizačný tím. Stavebný dozor dohliada na dodané produkty a výstavbu v záujme investora. Autorský dozor kontroluje správnosť vyhotovenia stavby podľa zhotovenej projektovej dokumentácie.

Pre správne vyhotovenie stavebného diela by stavbu mali viesť tri spôsobilé osoby. Jedná sa o odborníkov vo výstavbe, z ktorých každý má svoju opodstatnenú funkciu.

Stavbyvedúci

Každá stavebná firma má svojho vedúceho pracovníka, ktorý manažuje jednotlivé stavebné zákazky. Je ním stavbyvedúci, a ten dohliada na správne vykonanie prác svojimi firemnými spolupracovníkmi. Jeho úlohou je riadiť a koordinovať jednotlivé stavebné práce a iné činnosti, a viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku. Preberá materiály a výrobky na stavenisku, a určuje ich bezpečné uskladnenie. Má právomoc vykázať cudzie osoby zo staveniska.

Stavebný dozor

Hlavným cieľom stavebného dozoru pri výstavbe objektu je nezaujate chrániť a hájiť záujmy investora. Vďaka jeho odbornej spôsobilosti a vedomostiam dohliada na bezproblémovú výstavbu a chráni pred navyšovaním cien realizačných firiem. Stavebný dozor môže vykonávať len osoba zapísaná v zozname stavebného dozoru vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).

Autorský dozor

Počas realizácie je potrebné dohliadať aj na súlad výstavby a schváleného projektu. Autorský dozor vykonáva autor návrhu a spracovateľ projektovej dokumentácie stavby. Hlavnou zodpovednosťou dozoru je napríklad:

  • účasť na kontrolných dňoch zvolaných investorom alebo stavebným dozorom
  • poskytovať stanoviská a vysvetlenia k projektu pre stavebné povolenie potrebné pre realizáciu stavby
  • posudzovať návrhy a zúčastňovať sa konaní na zmenu realizácie stavby oproti projektu pre stavebné povolenie
  • pri zistení nedodržania súladu výstavby a projektu upovedomenie stavebníka, investora, alebo orgánov štátnej správy

 

Poznámka:

Jednotlivé osoby stavbyvedúci, stavebný dozor a autorský dozor budú predmetom samostatných článkov.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.