Čo je to architektonická štúdia?

 • Autor
  Miloš Hájnik
 • Fáza
  Architektonická štúdia
Architektonická štúdia

Cieľom architektonickej štúdie je jasné obrazné zhmotnenie investičného zámeru na riešenom pozemku s ohľadom na svoje okolie.

Vyhotovuje ju architekt alebo projektant a slúži ako podklad pre spracovanie projektu pre stavebné povolenie. Rozsah spracovania je na individuálnej dohode klienta a architekta.

Čo by mala architektonická štúdia obsahovať?

 • situácia s osadením rodinného domu
 • pôdorysy riešených podlaží
 • schématický rez objektom
 • pohľady s výškovým riešením domu
 • 3D axonometrie alebo vizualizácieň
 • výmery zastavanej plochy, úžitkovej plochy

Predpokladá sa, že spracovateľom návrhu je autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier s okrúhlym razítkom. To ho predurčuje k návrhu kvalitného rodinného domu podľa všetkých technických noriem a typologických pravidiel. Správny návrh zohľadňuje osadenie domu na pozemku s ohľadom na svetové strany a vhodné dispozičné usporiadanie miestností voči sebe bez zbytočného plytvania priestoru, materiálu alebo chodbami. Najlepšie návrhy spĺňajú predchádzajúce časti, no pracujú navyše s kvalitným hmotovo-priestorovým a materiálovým riešením hmoty domu, ktoré robí z rodinného domu umelecké dielo. Kvalitný rodinný dom na mieru sa vyznačuje architektonickou nadčasovosťou s prepracovaným detailom.

Čo architektonická štúdia neobsahuje?

Treba počítať s tým, že štúdia neobsahuje podrobné kóty, ani nevykazuje použité materiály domu. Taktiež sa z nej nedajú stanoviť presné náklady na stavbu (predpokladané áno). Pokiaľ ste si však na spracovanie vybrali skúsený ateliér s praxou a referenciami, odpovedí na tieto otázky sa dočkáte. Treba si uvedomiť, že cieľom architektonickej štúdie je vyriešiť rodinný dom z pohľadu správneho dispozičného (pôdorysného) riešenia a estetického (hmotového) riešenia exteriéru domu. Pokiaľ ste sa na začiatku navrhovania nedohodli s architektom inak, architektonická štúdia rodinného domu taktiež neobsahuje materiálovo-priestorové riešenie interiéru domu.

Čo je predmetom odovzdania architektonickej štúdie?

Klientovi by mal byť odovzdaný minimálne jeden tlačený elaborát (formát A4 alebo A3) zviazaný v pevnej väzbe. Malo by byť štandardom aj odovzdanie elaborátu v digitálnej podobe vo formáte pdf.. Architekt nie je povinný odovzdať spracovanú architektonickú štúdiu vo formátoch dwg., skp., alebo iných grafických a 3D programoch. Štúdia sa odovzdáva na základe vzájomne podpísaného preberacieho protokolu a vystavením faktúry za dodané služby. Jej následná úhrada zo strany klienta by mala byť samozrejmosťou a pokračovaním pre spracovanie projektu pre stavebné povolenie.

Tip na záver:

Odporúčame Vám pred zadaním spracovania architektonickej štúdie odkonzultovať si s daným ateliérom rozsah spracovania architektonickej štúdie a počet možných zmien / variantov v danej cene. Štandardne sa vyhotovuje jeden návrh a jedna zmena – jedno kolo pripomienok.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.