Ako vybrať stavebný pozemok?

  • Autor
    Mário Majoroš
  • Fáza
    Prípravná fáza
Stavebný pozemok

Stavebný pozemok je najkľúčovejším rozhodnutím pre bývanie. Pozemok, kde nie sú privedené inžinierske siete môže nečakane navýšiť rozpočet.

Správny výber stavebného pozemku

Výber pozemku je prvým a dôležitým krokom k vlastnému bývaniu. Má vplyv nie len na celkové náklady výstavby rodinného domu ale aj na rýchlosť stavebného konania či konečnú podobu stavby.

Ak stavebný pozemok ešte nevlastníte, je potrebné pri výbere dbať predovšetkým na funkčné využitie pozemku podľa schváleného územného plánu obce alebo zóny, dostupnosť inžinierskych sieti, a prístup na pozemok z verejnej komunikácie.

Územný plán

Územný plán je dostupný k nahliadnutia na obecnom/mestskom úrade. Jednou z možností je požiadať obec, na území ktorej sa pozemok nachádza, o vyjadrenie k funkčnému využitiu Vášho pozemku. Podľa tejto informácie budete vedieť akú stavbu môžete postaviť, koľko môže mať podlaží, aká môže byť pôdorysne rozsiahla, ako aj iné podmienky.

Dostupnosť sietí

Otázka dostupnosti sietí je najdôležitejšia pri elektrickej sieti. Absenciu vodovodu je možné riešiť studňou, kanalizácie žumpou/septikom a plynovodu elektrickým vykurovaním. V prípade, ak sa siete v danej lokalite nachádzajú hoci vzdialene, môžu po Vás správcovia inžinierskych sietí vyžadovať veľmi nákladné rozšírenie sietí až k Vášmu pozemku. Následne ich správcom odovzdávate do užívania bez nároku na pokrytie nákladov.

Vjazd na pozemok

Pozemok musí byť prístupný z verejnej komunikácie formou vjazdu. Množstvo obcí si upravilo podmienky umiestnenia nových stavieb maximálne do 5 metrov od uličnej čiary. Vždy si preto skontrolujte, čo umiestnenie stavby bude rešpektovať tieto podmienky. Ak je komunikácia v súkromnom vlastníctve, budete na zriadenie vjazdu potrebovať súhlas vlastníkov komunikácie.

Ostatné

Ďalšími vecami, s ktorými je potrebné počítať, je povinnosť platiť odvod za odňatie poľnohospodárskej pôdy, pokiaľ idete stavať na pozemku do toho času vedeného ako orná pôdy, trvalý trávny porast alebo záhrada. Výška odňatia závisí od bonity pôdy ktorú si viete zistiť na okresnom úrade – katastrálnom odbore. Ďalšie náklady súvisia s poplatkom za rozvoj ktorej výšku si každá obec/mesto prijíma podľa svojho uváženia. Ak budete stavať v blízkosti lesa, vodného toku, v inundačnom území alebo iných špecifických lokalitách, musíte rátať so zvýšením nákladov z dôvodu podmienok, ktoré Vám môžu v stavebnom konaní nariadiť dotknuté organy.

Tip na záver

Aby ste sa vyhli kúpe pozemku ktorý nebudete vedieť využiť podľa svojich predstav, obráťte sa na advokátske kancelárie alebo architektov, ktorí Vám vedia zistiť podmienky ešte pred kúpou pozemku.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.