Čo obsahuje projekt pre stavebné povolenie?

 • Autor
  Miloš Hájnik
 • Fáza
  Projekt pre stavebné povolenie
Projekt pre stavebné povolenie

Projekt rodinného domu spracúva minimálne 5 ľudí. Na projektoch väčších rozsahov pracuje zhruba 7 a viac ľudí. A od toho sa tiež odvíja cena služby.

Plnohodnotný projekt pre stavebné povolenie (aby z neho mal klient osoh pri výstavbe) by mal obsahovať nasledujúce časti spracované autorizovanými osobami.

Čo obsahuje projekt pre stavebné povolenie?

 • sprievodná správa
 • súhrnná technická správa
 • projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby
 • projektové energetické hodnotenie budovy
 • architektonicko – stavebné riešenie
  • technická správa
  • situácia
  • pôdorys základov
  • pôdorysy
  • rezy
  • pohľady
  • výkres krovu
  • pôdorys strechy
 • statické posúdenie stavby
 • projekt zdravotechniky (vodoinštalácia, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia)
 • projekt plynofikácie
 • projekt elektroinštalácie a bleskozvodu
 • projekt vykurovania
 • vjazd na pozemok*

*Vyhotovuje sa len v prípade, pokiaľ zriaďujete nový vjazd pre automobily na Váš pozemok zo štátnej cestnej komunikácie, alebo presúvate vjazd automobilov na Vašom pozemku.

Čo neobsahuje projekt pre stavebné povolenie?

 • výkaz okien a dverí
 • výkaz drevených a oceľových prvkov
 • výkaz klampiarských prvkov
 • výkresy tvarov a armovacích výstuží
 • výkresy kritických detailov stavby
 • výkaz výmer a rozpočet stavby

Treba si uvedomiť, že projekt pre stavebné povolenie primárne slúži pre vydanie stavebného povolenia. Preto obsahuje všetky potrebné podklady pre úrady, ktoré musia dané informácie v projekte posúdiť a rozhodnúť o povolení a pripojení stavby na pozemku. Aj z tohto dôvodu sa v praxi môžeme stretnúť s rozličným stupňom spracovania projektovej dokumentácie projekčných firiem.

Tip na záver:

Odporúčame Vám pred zadaním spracovania projektu pre stavebné povolenie odkonzultovať si rozsah spracovania projektu s danou projekčnou firmou. Pamätajte si, čo nie je na papieri, to neexistuje.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.