Ako si architekt naceňuje svoju prácu?

  • Autor
    Miloš Hájnik
  • Fáza
    Hľadanie architekta / projektanta
Cenová ponuka

Cena za projekt je smerodajná, no nemala by byť jediným výberovým kritériom. Dôležité je porovnávať rovnaký obsah cenovej ponuky. Častokrát to v praxi vytvára nedorozumenie.

Na začiatok si treba položiť otázku, čo Vy, ako klient, potrebujete od architekta a jeho tímu?

Treba rátať s tým, že na interiéri domu / bytu pracujú zhruba 2 ľudia. Projekt rodinného domu spracúva minimálne 5 ľudí. Na projektoch väčších rozsahov pracuje zhruba 7 a viac ľudí. A od toho sa tiež odvíja cena práce.

Treba preto vziať do úvahy, že peniaze v cenovej ponuke nejdú priamo architektovi. Je to pracovný tím, ktorý má na starosti jednotlivé časti projektov. Pri väčších stavbách ide o pracovné tímy s vlastnými projektovými manažérmi. A na tento tím a ich čas musia byť vyčlenené finančné prostriedky.

Aj keď v architektúre nie je stanovená jednotná tabuľka, podľa ktorej architekti a projektanti musia predkladať cenovú ponuku, existuje niekoľko možností
naceňovania:

Sadzobník UNIKA

www.unika.sk

Knihu Sadzobník Unika vydáva a každoročne aktualizuje spoločnosť Unika Bratislava s.r.o.. Slúži pre naceňovanie honoráru za služby v projektovej činnosti, a to nielen pre architektov a stavebných inžinierov, ale aj pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác a cien za obstarávanie a vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.

Ako si architekt naceňuje svoju prácu? Sadzobník stanovuje tri možnosti naceňovania:

  • pomocou hodinovej sadzby
  • pomocou predbežnej kalkulácie nákladov a ziskov
  • v rozpätí min. a max. cien uvedených v sadzobníku (podľa pásiem náročnosti stavby

Ceny sú uvádzané v eurách a ide o prehľadný výpočet, ktorý sa využíva pre naceňovanie stavieb, interiérov a všetkých pridružených služieb, ktoré zabezpečujú proces výstavby stavebného diela.

Vďaka tejto publikácii si máte možnosť overiť cenovú ponuku.

sadzobnik

Honorár architekta

www.honorar.sk

Stránka Honorár architekta ponúka náhľad na možnosti naceňovania podľa predpokladaných nákladov na výstavbu. Ako si architekt naceňuje svoju prácu? Podľa objemu finančných prostriedkov, ktoré plánujete na realizáciu stavby minúť, si takýmto spôsobom viete overiť percentuálny podiel honoráru na jednotlivé fázy projektovej dokumentácie.

Tabuľka je interaktívna a viete si navoliť položky podľa Vašich požiadaviek. Stačí, ak si do políčka “Výška započítateľných nákladov” uvediete Vašu predpokladanú výšku investície do nehnuteľnosti a tabuľka Vám automaticky vyráta sumu za jednotlivé fázy projektovej dokumentácie. V prípade, že niektoré fázy nepožadujete (odporúčame prekonzultovať s architektom), stačí si ich odškrtnúť a tabuľka sa znovu automaticky prepočíta.

Výpočtová tabuľka ponúka prehľadnosť a intuitívne prostredie.

honorar

Osobné skúsenosti

Podľa nášho názoru sa dá spoľahnúť hlavne na osobné skúsenosti architekta a dialóg medzi ním a klientom. Je to aj z dôvodu, že každá stavba je samostatnou kapitolou so svojimi problémami a potrebami. Preto, vždy treba cenu prispôsobiť podmienkam lokality, rozsahu a veľkosti stavby alebo interiéru, ako aj rozsahu spracovania projektu. Následne si vždy dajte cenu vysvetliť, každý architekt si jednotlivé položky vie obhájiť.

Veľmi dôležitým faktorom pri výbere architektonickej a projekčnej kancelárie nie je cena za honorár, ale ich kvalita práce. Možno to na prvý pohľad nie je jasné, ale dobrý architekt Vám vie šikovným riešením konceptu už v návrhu ušetriť niekoľko percent z celkových nákladov na výstavbu. Platí to hlavne pri stavbách väčšieho rozsahu. Ale aj pri návrhu domu Vás navyše navrhnuté chodby môžu stáť niekoľko tisíc eur navyše. Prípadne Váš dom kvôli legislatívnym zmenám už nebudete môcť bez ďalšej rekonštrukcie o pár rokov predať.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.