Interiér

Návrh - Projekt - Autorský dozor - Realizácia na kľúč

Keďže v interiéri trávime 90% svojho života mali by sme kvalite našich vnútorných priestorov venovať veľkú pozornosť.

Kvalitný interiér môže mať pozitívny vplyv na naše zdravie, pohodlie, prácu a estetiku domáceho prostredia.

Navrhovaniu interiérov sa venujeme už mnoho rokov a máme bohaté skúsenosti s touto oblasťou. Aj preto nám neváhajte zveriť Vaše zadanie, radi Vás prevedieme procesom návrhu, projektu a následnej realizácie interiéru.

Na prvom stretnutí si vypočujeme Vaše požiadavky a radi sa s Vami spoznáme. Spracujeme Vám cenovú ponuku, a po jej schválení a úhrade zálohovej platby za prvú časť začneme s procesom spolupráce. Prvým krokom je zabezpečenie vstupných podkladov, alebo fyzické zameranie priestorov. Následne spracovanie návrhu interiéru s odovzdaním fotorealistických vizualizácií. Keď už vieme ako má interiér vyzerať, spracúvame realizačný projekt interiéru, ktorý slúži ako podklad pre nacenenie realizácie interiéru, a zároveň stavebníkom pre realizáciu. Sme s Vami aj počas realizácie - či už vo forme autorského dozoru alebo Vám radi zrealizujeme interiér na kľúč našou firmou.

Výsledkom našej spolupráce pri interiéri je:

 • Zameranie priestorov
 • Interiérová štúdia
 • Realizačný projekt interiéru
 • Autorský dozor realizácie
 • Realizácia interiéru na kľúč

Za ideálnych podmienok a podľa rozsahu zadania sa proces vie naplánovať následovne:

 • Zameranie priestorov (1-2 týždne)
 • Interiérová štúdia (4 - 6 týždňov)
 • Realizačný projekt interiéru (2 - 4 týždne)
 • Autorský dozor realizácie (počas realizácie)
 • Realizácia interiéru na kľúč (8 - 20 týždňov) individuálne

Podľa typu koncového užívateľa delíme interiéry na súkromný interiér a verejný interiér. Podľa toho môžeme definovať aj nášho klienta:

 • súkromní klienti
 • podnikatelia
 • mestá a samosprávy

Rodinný dom

Návrh - Projekt - Inžiniering - Autorský dozor

Rodinný dom vystihuje svojho užívateľa. U nás ho nevnímame len ako stavbu ktorá Vás chráni pred dažďom. Dbáme o to, aby sme pri návrhu čo najpoctivejšie vypočuli spôsob fungovania vás ako rodiny alebo jednotlivcov, a zapracovali tento spôsob života do usporiadaného funkčného návrhu, plus pridali našu ingredienciu v podobe dizajnu.

Naše portfólio obsahuje už množstvo návrhov a realizácií rodinných domov. Tvoríme ich s vášňou a poctivo, aby každý jeden bol originálom - od nás pre vás. Tie najlepšie diela vznikli vždy keď ste nám dali svoju dôveru. My sme našich klientov následne previedli celým procesom, aby sme to po kolaudácii vedeli spoločne osláviť. Dajte nám svoju dôveru, my vám dáme viac.

Na prvom stretnutí si vypočujeme Vaše požiadavky a radi sa s Vami spoznáme. Spracujeme Vám cenovú ponuku, a po jej schválení a úhrade zálohovej platby za prvú časť začneme s procesom spolupráce. Spoločnými silami zabezpečíme všetky potrebné podklady pre začiatok. Našim prvým zadaním je spracovanie návrhu rodinného domu s vizualizáciami v podobe architektonickej štúdie. Po zapracovaní pripomienok a schválení štúdie sa púšťame do spracovanie projektu pre stavebné povolenie. S týmto projektom je čas vybaviť stavebné povolenie - inžiniering. Zabezpečujeme ho formou našich externých partnerov, alebo si ho ako klient viete zabezpečiť sám. V prípade, že je stavba komplikovanejšia, dopracúvame realizačný projekt a detaily stavby. Po vydaní stavebného povolenia je možné začať stavať. V tomto procese sa zúčastňujeme kontrolných dní ako autorský dozor, kde kontrolujeme aby bol priebeh výstavby v súlade s projektovou dokumentáciou a riešime prípadné zmeny, ktoré na každej stavbe vznikajú.

Výsledkom našej spolupráce pri návrhu rodinného domu je:

 • Zabezpečenie podkladov
 • Architektonická štúdia
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Inžiniering - vybavenie povolení
 • Realizačný projekt
 • Autorský dozor

Za ideálnych podmienok a podľa rozsahu zadania sa proces vie naplánovať následovne:

 • Zabezpečenie podkladov (1 týždeň)
 • Architektonická štúdia (4 - 6 týždňov)
 • Projekt pre stavebné povolenie (6 - 8 týždňov)
 • Inžiniering - vybavenie povolení (individuálne)
 • Realizačný projekt (3 - 5 týždňov)
 • Autorský dozor (počas realizácie)
 • súkromní klienti
 • developeri

Verejná budova

Návrh - Projekt - Inžiniering - Autorský dozor

Pri verejných stavbách ide o investičnú výstavbu, ktorá slúži väčšej skupine ľudí vo verejnom priestore.

Patria sem bytové domy, administratívne budovy, obchodné prevádzky, sakrálne stavby, múzea, banky, hotely, a spravidla všetky verejné budovy mimo dopravných a vodných stavieb. V našich návrhoch a projektoch sa snažíme skĺbiť ekonomické požiadavky klienta s funkčnosťou, prevádzkovou logikou, estetikou a všetkými obmedzeniami, ktoré ovplyvňujú návrh dobre fungujúcej a kvalitnej budovy pre užívateľov.

Pokiaľ máte záujem o návrh a projekt kvalitnej architektúry, neváhajte nás kontaktovať a radi si s Vami dohodneme osobné stretnutie. Každé zadanie je jedinečné, preto k nemu pristupujeme individuálne.

Výsledkom našej spolupráce pri tvorbe kvalitnej verejnej budovy je:

 • Zabezpečenie podkladov
 • Architektonická štúdia
 • Investičný zámer / EIA - posúdenie vplyvu na ŽP
 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Inžiniering - vybavenie povolení
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Inžiniering - vybavenie povolení
 • Realizačný projekt
 • Autorský dozor

Keďže ide o zadania rôznych mierok a rozsahu, každý projekt je potrebné posúdiť individuálne. Spravidla trvá spolupráca pri takýchto zadaniach na Slovensku 2 - 8 rokov.

 • podnikatelia
 • developeri
 • mestá a samosprávy

Verejný priestor

Návrh - Projekt - Inžiniering - Autorský dozor

Verejným priestorom môžeme laicky nazvať priestor ktorý je verejne dostupný a nie je súkromným vlastníctvom osôb alebo firiem. Vo všeobecnosti patrí verejný priestor nám všetkým a aj keď má svojho správcu, mali by sme sa oň patrične starať a chrániť ho. Jeho kvalita je určená počtom ľudí, ktorí sa v danom priestore nachádzajú a zdržiavajú. Zanedbané a nebezpečné priestory nebude chcieť nikto navštevovať. Naopak pekné a udržiavané verejné priestory budú stále vyhľadávané.

Patria sem priestory ako parky, námestia, športoviská, vnútrobloky, detské ihriská a podobne. Radi sa venujeme tejto téme a tvoríme kvalitný dizajn verejných priestorov keďže takto vieme pozitívne ovplyvniť veľké množstvo ľudí. Na konci dňa nám je zásluhou úsmev rodín s deťmi, športovcov alebo obyvateľov mesta, ktorí naše navrhované priestory s radosťou vyhľadávajú a trávia tam svoj voľný čas.

Pokiaľ ste obec, samospráva, alebo navrhujete verejný priestor pre svoj developerský projekt, neváhajte nás kontaktovať a radi si s Vami dohodneme osobné stretnutie. Na ňom si prejdeme všetko potrebné a vysvetlíme jednotlivé kroky počas našej spolupráce.

Výsledkom našej spolupráce pri verejnom priestore je:

 • Zabezpečenie podkladov
 • Architektonická štúdia
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Inžiniering - vybavenie povolení
 • Realizačný projekt
 • Autorský dozor

Keďže ide o zadania rôznych mierok a rozsahu, každý projekt je potrebné posúdiť individuálne.

 • mestá a samosprávy
 • developeri

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.