Stavebný denník

  • Slovník pojmov
    Kategória: S
Stavebný denník

Podľa stavebného zákona je stavebný denník definovaný ako dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku, kde sú zaznamenané všetky podstatné udalosti počas výstavby.

Stavebný denník je dôležitým dokumentom, ktorý sa používa na zaznamenávanie všetkých udalostí, ktoré sa týkajú stavby, vrátane práce, dodávok a iných podujatí. Je to záznamová kniha, ktorá slúži na evidenciu stavby, jej priebehu a výsledku.

Používa sa ako komunikačný nástroj medzi zhotoviteľmi a objednávateľom. Obsahuje informácie o tom, kto pracoval na stavbe, kedy a koľko hodín, aké materiály boli použité, aké práce boli dokončené a aké problémy sa vyskytli. Okrem toho môže obsahovať aj fotografie a kresby, ktoré sú užitočné pre zaznamenávanie stavu stavby a priebehu práce.

Pomáha tiež pri plánovaní a koordinácii budúcich prác a pri kontrole kvality. Na základe jeho záznamov je možné sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade s plánom a špecifikáciami projektu. Ak sa vyskytnú problémy, je možné ich identifikovať a riešiť včas.

Stavebný denník je preto dôležitým dokumentom pri stavbe a jeho vedenie je povinné podľa zákona. Okrem toho sa môže použiť aj ako dôkazný materiál v prípade sporov a súdnych konaní.

Zapisujú sa sem všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru. Taktiež dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru, a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

Vedie ho zvyčajne stavebný dozor alebo stavbyvedúci, ktorý je zodpovedný za koordináciu práce na stavbe. Tiež zabezpečenie, aby práce boli vykonávané v súlade s projektom a požiadavkami objednávateľa stavby. Stavebný dozor alebo stavebný manažér by mal mať pravidelný prístup na stavbu a zaznamenávať v denníku každú dôležitú udalosť, ktorá sa na stavbe vyskytla.

Okrem toho, stavebný denník by mal byť k dispozícii pre objednávateľa stavby. Ten môže sledovať priebeh práce a uistiť sa, že sa práce vykonávajú v súlade s dohodnutými podmienkami. Je dôležité, aby stavebný denník bol vedený pravidelne a spoľahlivo, aby obsahoval všetky potrebné informácie.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.