• Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

milos.hajnik@gmail.com

+421 944 419 796

NÁVRHY RODINNÝCH DOMOV

Vy, ako klient, si na Slovensku môžete zvoliť z dvoch možností prístupu,

ako sa dostať k výstavbe Vášho rodinného domu: 

Prvou je možnosť vybrať si z ponuky katalógových projektov rodinných domov a kúpiť si projektovú dokumentáciu. S ňou sa vydáte na príslušný stavebný úrad (vo Vašej obci) a Vy, alebo osoba vo Vašom zastúpení, podáte projekt na schvaľovanie stavebného povolenia. Po vydaní tohto povolenia si nájdete stavebnú firmu, ktorá začne stavbu realizovať.

04.jpg

Druhou možnosťou je navštíviť architekta, s ktorým si prejdete procesom návrhu Vášho domu podľa Vašich požiadaviek a predstáv, a následne Vám zhotoví projektovú dokumentáciu (individuálny projekt rodinného domu). V prípade potreby zabezpečí aj službu vybavovania stavebného povolenia. Po vydaní stavebného povolenia Vám môže odporučiť stavebnú firmu, alebo si firmu zabezpečíte sami a môže začať proces realizácie stavby.

RD_Lubotice4.jpg

Proces pre individuálny projekt rodinného domu sa delí na 8 fáz.

Tieto fázy na seba plynule nadväzujú:

1/  ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

2/ PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

3/  PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

4/  VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

5/  REALIZAČNÝ PROJEKT

6/  REALIZÁCIA STAVBY

7/  KOLAUDÁCIA STAVBY

8/  ZÁHRADA

Vyberte si z ponuky rodinných domov v katalógu, alebo neváhajte kontaktovať

našu firmu pre zhotovenie rodinného domu na mieru pre Vás:

NÁVRHY INTERIÉROV

Ako rodinný dom, tak aj interiéry majú svoje fázy postupnosti. Či už ide o interiér

vo Vašom byte a rodinnom dome, alebo pre podnikanie, prvou fázou je vždy zameranie priestoru a získanie vstupných podkladov. Následne sa v druhej fáze zhotoví interiérová štúdia s vizualizáciami. Po schválení a zapracovaní prípadných zmien je potrebná tretia fáza, a to spracovať realizačný projekt interiéru. Pomocou tohto projektu Vám stavebná firma zrealizuje Váš interiér.

1/  VSTUPNÉ PODKLADY, ZAMERANIE PRIESTORU

2/  INTERIÉROVÁ ŠTÚDIA

3/  REALIZAČNÝ PROJEKT INTERIÉRU

4/  REALIZÁCIA INTERIÉRU

Predstavte nám Vaše požiadavky

a my Vám vytvoríme interiér na mieru.

Interiér RD Záhorská Bystrica
 

NOVINKA

NÁVRHY ZÁHRAD A EXTERIÉROV

Záhrada tvorí neoddeliteľnú súčasť rodinného domu.

Pokiaľ sa potrebujete zorientovať vo svete sezónnych rastlín, 

ovocných a okrasných stromov, alebo vytvoriť miesto pre oddych,

sme v tejto oblasti doma. Prevedieme Vás nasledujúcimi fázami:

1/  VSTUPNÉ PODKLADY, OBHLIADKA, KONZULTÁCIA

2/  NÁVRH DIZAJNU ZÁHRADY

3/  REALIZAČNÝ PROJEKT ZÁHRADY

4/  REALIZÁCIA ZÁHRADY

Ušetrite si starosti, a zverte svoju záhradu našej

záhradnej architektke, ktorá ju premení na oázu krásy a pokoja.

záhrada.jpg

Ing. Lýdia Kolarčiková

landscape.jpg

Malek & Herbst Architekten Ziviltechniker GmbH+YEWO LANDSCAPES e.U.+ Ing.Lýdia Kolarčiková

NÁVRHY OBČIANSKYCH STAVIEB

Pri občianskych stavbách ide o investičnú výstavbu, ktorá slúži ľuďom.

V našich projektoch sa preto snažíme skĺbiť ekonomické požiadavky klienta

s funkčnosťou, estetikou a všetkými obmedzeniami, ktoré ovplyvňujú návrh kvalitnej budovy.

K občianskym stavbám patria bytové domy, administratívne budovy, obchodné prevádzky,

sakrálne stavby, múzea, hotely, banky, a spravidla všetky stavby mimo dopravných stavieb.

K úspešnému užívaniu budovy je potrebné prejsť nasledujúcimi krokmi:

1/  ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA /

INVESTIČNÝ ZÁMER

EIA - POSÚDENIE VPLYVU NA ŽP

2/  DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

3/  VYBAVENIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

4/  PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

5/  VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

6/  REALIZAČNÝ PROJEKT

7/  TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA

8/  REALIZÁCIA STAVBY + AUTORSKÝ DOZOR

9/  KOLAUDÁCIA STAVBY

10/  INTERIÉR

Radi Vám pomôžeme s procesom od návrhu až po realizáciu.