Húskova - Hemerkova KVP, Košice
2021

Vnútroblok Húskova – Hemerkova KVP

  • Status
    Architektonická štúdia, Projekt pre stavebné povolenie
  • Rok
    2021
  • Autor
    Miloš Hájnik, Slavomíra Cichá

Architektonický návrh Vnútrobloku Húskova - Hemerkova v Mestskej časti KVP v Košiciach.

Cieľom stavebného zámeru je revitalizácia zanedbaných pochôdznych plôch povrchov vnútrobloku, revitalizácia verejnej zelene pre zníženie dopadu poveternostných vplyvov prostredia, vodozádržné opatrenia dažďovej vody na území vnútrobloku, a skvalitnenie užívateľského zážitku pre užívateľov verejného priestoru.

Návrh primárne rieši revitalizáciu územia s cieľom využívania ekologických aspektov, pracuje s dažďovou vodou v území a dopĺňa zeleň s cieľom zníženia prehrievania exponovaných plôch a podporou a rozšírením existujúcej biodiverzity.

Jednotlivé plochy, na ktorých vznikali ihriská a športoviská boli aj v súčasnosti určené pre danú funkciu. Návrh sa preto citlivo snaží odstraňovať nedostatky týchto plôch revitalizáciou a prípadnou zámenou povrchov, alebo návrhom vodozádržných opatrení, rekultiváciou neudržiavanej zelene a výsadbou stromov tam kde najlepšie plnia svoju funkciu.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.