RODINNÝ DOM

TYPY RODINNÝCH DOMOV

Stavebný zákon Slovenskej republiky charakterizuje rodinný dom ako:

"Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným 
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia

a podkrovie."

V praxi to teda znamená, že pod pojmom rodinný dom si môžeme predstaviť aj tieto príklady:

Drobná stavba

Jednoduchá stavba

Stavba

Rodinný dom na zemi

 

Ide o najčastejšie sa vyskytujúci typ rodinného domu, s ktorým sa vo svete stretávame.

Do tejto kategórie môžeme zaradiť ...

Rodinný dom nad zemou

 

Ide o najčastejšie sa vyskytujúci typ rodinného domu, s ktorým sa vo svete stretávame.

Do tejto kategórie môžeme zaradiť ...

Rodinný dom pod zemou

 

Ide o najčastejšie sa vyskytujúci typ rodinného domu, s ktorým sa vo svete stretávame.

Do tejto kategórie môžeme zaradiť ...

Rodinný dom na vode

 

Ide o najčastejšie sa vyskytujúci typ rodinného domu, s ktorým sa vo svete stretávame.

Do tejto kategórie môžeme zaradiť ...

Rodinný dom budúcnosti

 

Ide o najčastejšie sa vyskytujúci typ rodinného domu, s ktorým sa vo svete stretávame.

Do tejto kategórie môžeme zaradiť ...

Mars, Mesiac, vznášajúci sa, ...

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

milos.hajnik@gmail.com

+421 944 419 796