Základy stavby

  • Slovník pojmov
    Kategória: Z

Základy sú spodná časť stavby, ktorá sa najčastejšie nachádza pod zemou. Prenáša zaťaženie celej tiaže budovy do základovej škáry.

Základy stavby sú časť stavby, ktorá slúži na prenos a rozdelenie celkovej hmotnosti stavby na podklady, teda do zeme. Základy sú teda súčasťou základového pásu alebo základovej dosky a zabezpečujú stabilitu a bezpečnosť celej stavby. Ich funkciou je prenášať hmotnosť stavby na pevné podložie v zemi, aby sa zabránilo pohybu alebo oslabeniu konštrukcie.

Základová škára predstavuje plochu, kde sa stretávajú základy a podzákladie – pevnú časť zemského povrchu. Základy môžu byť betónové alebo z betónových debniacich tvárnic vyplnené betónom. Pri návrhu sa kladie dôraz na zaťaženie, únosnosť, podzákladie a hladinu podzemnej vody. Základy môžu byť rôzneho typu, šírky a hĺbky.

Dno základov musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke. Pri dimenzovaní základov stavby je dôležité dôkladné posúdenie terénu formou spracovania geologického prieskumu. Pre potreby zachovanie teplotechnických požiadaviek sú základy izolované izoláciou po celom obvode, a nadväzujú na izoláciu obvodovej steny.

Základy stavby sú zvyčajne zhotovené z betónu a oceľovej výstuže, ale môžu byť vyrobené aj z kameňa, tehál alebo iných materiálov. Ich veľkosť a tvar závisí od typu stavby, geologických podmienok miesta, a od predpokladaného zaťaženia stavby.

Môžu byť plošné alebo pásové. Plošné základy sú rozložené po celej ploche stavby a zvyčajne sa používajú pri menších stavbách ako sú napríklad rodinné domy. Pásové základy sú zas zhotovené z pásu betónu a výstuže a sú používané pre väčšie stavby ako sú napríklad budovy alebo mosty.

Správna výstavba základov je veľmi dôležitá pre stabilitu a bezpečnosť stavby. Ak sú základy nedostatočné alebo chybné, môže dôjsť k deformáciám a poškodeniu celého objektu. Preto je dôležité, aby boli základy stavby navrhnuté a realizované kvalifikovaným stavebným inžinierom. Prípadne architektom a aby sa dodržiavali všetky stavebné normy a predpisy.

Medzi najčastejšie typy patria:

  1. Plošné základy – sú základové dosky, ktoré sú umiestnené na celej ploche stavby a slúžia na rovnomerné rozloženie hmotnosti stavby na podložie.
  2. Pásové základy – sú základové pásy, ktoré sú umiestnené pod múrmi alebo stenami a slúžia na prenos hmotnosti na podložie. Sú vhodné pre stavby postavené na mäkkých pôdach alebo v oblastiach s vysokou úrovňou zemského tlaku.
  3. Základové pilóty – sú dlhé, tenké betónové alebo oceľové stĺpy, ktoré sú zasunuté do zeme a slúžia na prenos hmotnosti stavby na pevný podklad.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.