Základy stavby

  • Slovník pojmov
    Kategória: Z

Základy sú spodná časť stavby, ktorá sa najčastejšie nachádza pod zemou. Prenáša zaťaženie celej tiaže budovy do základovej škáry.

Táto základová škára predstavuje plochu, kde sa stretávajú základy a podzákladie – pevnú časť zemského povrchu. Základy môžu byť betónové alebo z betónových debniacich tvárnic vyplnené betónom. Pri návrhu sa kladie dôraz na zaťaženie, únosnosť, podzákladie a hladinu podzemnej vody. Základy môžu byť rôzneho typu, šírky a hĺbky.

Dno základov musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke. Pri dimenzovaní základov stavby je dôležité dôkladné posúdenie terénu formou spracovania geologického prieskumu. Pre potreby zachovanie teplotechnických požiadaviek sú základy izolované izoláciou po celom obvode, a nadväzujú na izoláciu obvodovej steny.

Potrebujete naše služby? Kontaktujte nás.

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.