Výkaz výmer

  • Slovník pojmov
    Kategória: V
Výkaz výmer

Výkaz výmer je vyjadrenie stavebných a montážnych prác v merných jednotkách po jednotlivých položkách, ktoré vyplývajú zo zámeru zhotoviteľa a projektovej dokumentácie.

Výkaz výmer spracúva odborne spôsobilá osoba s daným vzdelaním a oprávnením – rozpočtár stavieb. Je potrebné, aby mal skúsenosti s výstavbou a poznal procesy stavby. Rozpočtár pri spracovaní predpokladá technologické postupy výstavby a nadväznosť prác.

Všetky podklady pre vyhotovenie výkazu výmer čerpá zo spracovanej projektovej dokumentácie. Z pohľadu podrobnosti je najlepším podkladom pre spracovanie realizačný projekt s podrobným riešením a detailami. Najznámejším používaným programom pre naceňovanie je Cenkros.

Vyhotovuje sa spoločne s rozpočtom stavby. Rozpočet stavby slúži pre potreby investora. Výkaz výmer je podkladom pre spracovanie cenových ponúk stavebných firiem na základe položiek.

Výkaz výmer je technický dokument, ktorý obsahuje podrobné informácie o množstve a rozlohe jednotlivých stavebných prvkov v stavbe. Ide o súhrn údajov z projektovanej stavby, ktorý umožňuje určiť množstvo potrebného materiálu, náklady na stavbu a pracovné časy.

Zvyčajne obsahuje nasledujúce informácie:

  • Názov stavby a popis jej účelu
  • Názvy stavebných prvkov, ako sú steny, stropy, podlahy, okná, dvere, schody a podobne
  • Rozmery a množstvá jednotlivých stavebných prvkov
  • Materiály a hrúbky jednotlivých stavebných prvkov
  • Počty pracovníkov a čas potrebný na realizáciu jednotlivých prác
  • Celkové množstvo materiálu a náklady na stavbu

Je dôležitým dokumentom pre stavebné firmy a investora, pretože umožňuje presné plánovanie nákladov a zdrojov potrebných pre stavbu. Výkaz výmer sa zvyčajne pripravuje spolu s projektom stavby a tvorí súčasť stavebného zamerania.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.