Urbanistická štúdia

  • Slovník pojmov
    Kategória: U

Urbanistická štúdia rieši priestorové usporiadanie väčších celkov územia ako jeden stavebný pozemok.

Je to návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na základe schváleného územného plánu. Jej účelom je spodrobnenie alebo overenie územného plánu, jeho zmena a doplnky. Slúži na riešenie špecifických územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území.

Urbanistickú štúdiu obstaráva spravidla orgán územného plánovania alebo prostredníctvom odborne spôsobilej osoby každý, kto prejaví záujem. Obsah a rozsah urbanistickej štúdie je určený zadaním.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.