Tepelný most

  • Slovník pojmov
    Kategória: T
Tepelný most

Tepelný most sa charakterizuje ako časť konštrukcie budovy, kde sa nesprávnym konštrukčným riešením výrazne mení vnútorná povrchová teplota.

Tepelný most je miesto v konštrukcii budovy, kde je zvýšená tepelná vodivosť. Teplo sa v takomto mieste prenáša rýchlejšie, čo vedie k miestam s nižšou teplotou v interiéri, kondenzácii vlhkosti a v dôsledku toho aj k zvýšenému riziku vzniku plesní a húb.

Tepelné mosty sa môžu vyskytnúť na rôznych miestach v stavbe, napríklad v miestach spojov medzi rôznymi materiálmi, pri prechodoch medzi vnútorným a vonkajším prostredím, pri miestach, kde sú dvere alebo okná, a podobne. Môžu mať rôzne tvary a veľkosti a ich výskyt môže byť ovplyvnený viacerými faktormi, ako sú zvolené materiály, konštrukcia, klimatické podmienky a podobne.

Pre minimalizovanie vplyvu tepelných mostov na tepelnú pohodu v interiéri a znižovanie energetických nákladov na kúrenie sa používajú rôzne technické riešenia, ako sú izolačné materiály, prelomy izolácie, špeciálne tepelne izolačné stavebné prvky a podobne. V oblasti stavebného návrhu a projektovania stavieb sa zvyčajne používa tzv. tepelnotechnický výpočet, ktorý umožňuje vypočítať tepelné straty v stavbe a identifikovať miesta s potenciálnymi tepelnými mostami.

Je to spôsobené zmenou hrúbky a vrstvenia stavebnej konštrukcie, rozdielnou veľkosťou vnútornej plochy, ktorá teplo prijíma, a vonkajšej plochy, ktorá teplo odovzdáva (napríklad kúty stien, podláh a podobne). Spája sa tam vonkajšie a vnútorné prostredie, kde môže nastať vyšší tepelný tok.

Vzniká najmä v nedôslednej izolovaných častiach budov. Sú nežiaducim javom, pretože sú miestom úniku tepla alebo vzniká kondenzácia vodnej pary. Ide o okenné rámy, strety obvodových stien a základov, obvodových stien a strechy a podobne.

Každá časť stavby musí byť počas projektovania navrhnutá tak, aby nedochádzalo k vzniku tepelného mosta. Za tento správny návrh zodpovedá architekt alebo projektant projektovej dokumentácie domu.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.