Tepelný most

  • Slovník pojmov
    Kategória: T
Tepelný most

Tepelný most sa charakterizuje ako časť konštrukcie budovy, kde sa nesprávnym konštrukčným riešením výrazne mení vnútorná povrchová teplota.

Je to spôsobené zmenou hrúbky a vrstvenia stavebnej konštrukcie, rozdielnou veľkosťou vnútornej plochy, ktorá teplo prijíma, a vonkajšej plochy, ktorá teplo odovzdáva (napríklad kúty stien, podláh a podobne). Spája sa tam vonkajšie a vnútorné prostredie, kde môže nastať vyšší tepelný tok.

Tepelný most vzniká najmä v nedôslednej izolovaných častiach budov. Sú nežiaducim javom, pretože sú miestom úniku tepla alebo vzniká kondenzácia vodnej pary. Ide o okenné rámy, strety obvodových stien a základov, obvodových stien a strechy a podobne.

Každá časť stavby musí byť počas projektovania navrhnutá tak, aby nedochádzalo k vzniku tepelného mosta. Za tento správny návrh zodpovedá architekt alebo projektant projektovej dokumentácie domu.

Potrebujete naše služby? Kontaktujte nás.

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.