Stavebný pozemok

  • Slovník pojmov
    Kategória: S
Stavebný pozemok

Stavebný zákon definuje stavebný pozemok ako časť územia, ktorá je určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.

Stavebný pozemok je pozemok, ktorý je určený pre výstavbu. Je to parcela alebo časť parcely, ktorá má dostatočnú veľkosť a umiestnenie, aby na nej mohla byť postavená stavba podľa platných stavebných predpisov.

Musí spĺňať určité kritériá, ako sú napríklad prístupové cesty, dostupnosť komunálnych sietí (elektrina, voda, kanalizácia a pod.), umiestnenie v stavebnom území, územnom pláne a podobne. Okrem toho, stavebný pozemok musí byť vlastnený alebo prenajatý od vlastníka pozemku.

Môže sa nachádzať v rôznych oblastiach, ako sú napríklad obytné zóny, priemyselné zóny alebo rekreačné oblasti. Každá oblasť môže mať svoje špecifické požiadavky a obmedzenia týkajúce sa výstavby na stavebnom pozemku.

Zvyčajne sa predáva s projektom stavby alebo bez neho. Ak je projekt už hotový, môže uľahčiť získanie stavebného povolenia a začatie výstavby. Ak projekt nie je k dispozícii, je na zákazníkovi, aby si ho zabezpečil alebo si ho nechal vypracovať.

Z katastra nehnuteľností nie je možné určiť, či ide o stavebný pozemok alebo nie. Katastrálny zákon má samostatne stanovené kategórie pozemkov. Stavebným pozemkom bude takmer vždy pozemok, ktorý je v katastri evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria. Z dôvodu, že spĺňa jednu z definícii stavebného pozemku – ide o pozemok zastavaný stavbou.

Aj ostatné kategórie pozemkov (orná pôda alebo záhrada) môžu byť stavebnými pozemkami určenými podľa územného plánu na zastavanie. Z katastra to však nie je možné zistiť, pretože kataster nevedie údaje o územnom plánovaní.

Zistite ako vybrať správny pozemok.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.