Stavebný pozemok

  • Slovník pojmov
    Kategória: S
Stavebný pozemok

Stavebný zákon definuje stavebný pozemok ako časť územia, ktorá je určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.

Z katastra nehnuteľností nie je možné určiť, či ide o stavebný pozemok alebo nie. Katastrálny zákon má samostatne stanovené kategórie pozemkov. Stavebným pozemkom bude takmer vždy pozemok, ktorý je v katastri evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria. Z dôvodu, že spĺňa jednu z definícii stavebného pozemku – ide o pozemok zastavaný stavbou.

Aj ostatné kategórie pozemkov (orná pôda alebo záhrada) môžu byť stavebnými pozemkami určenými podľa územného plánu na zastavanie. Z katastra to však nie je možné zistiť, pretože kataster nevedie údaje o územnom plánovaní.

Zistite ako vybrať správny pozemok.

Potrebujete naše služby? Kontaktujte nás.

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.