Stavebný dozor

  • Slovník pojmov
    Kategória: S
Stavebný dozor

Stavebný dozor je nezávislý odborník, ktorý nie je prepojený s realizačnou stavebnou firmou a dohliada na postup uskutočňovania stavby, jej bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci, odborné vykonanie stavby.

Je zodpovedný za kontrolu a dohľad nad stavbou. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby stavba bola postavená v súlade s platnými stavebnými predpismi a projektom. Stavebný dozor tiež zabezpečuje, aby práce na stavbe prebiehali bezpečne a efektívne.

Konkrétne, stavebný dozor sa stará o:

  1. Kontrolu stavby: Kontroluje, či sa stavba realizuje podľa projektu a platných stavebných predpisov.
  2. Kontrolu kvality práce: Dohliada na kvalitu práce vykonanej na stavbe a vyžaduje prípadné opravy.
  3. Kontrolu termínov: Kontroluje dodržanie termínov realizácie prác na stavbe.
  4. Bezpečnosť práce: Zabezpečuje bezpečnosť na stavbe a zabezpečuje, aby sa všetky práce vykonávali s maximálnou bezpečnosťou pre pracovníkov a verejnosť.
  5. Dohľad nad dokumentáciou: Zabezpečuje správne vedenie dokumentácie, vrátane schválenia zmien projektu a potrebných povolení.

V závislosti od rozsahu stavby a miesta realizácie môže byť dozor zabezpečený buď stavebným inžinierom alebo externou stavebnou firmou. Jeho úloha je veľmi dôležitá pre zabezpečenie kvalitného a bezpečného dokončenia stavby.

Jeho úlohou je tiež sledovať vedenie stavebného denníka. Chráni investora voči firme, aby neboli navýšené ceny a použité materiály a práca bola kvalitná. Musí spĺňať všetky zákonné podmienky a byť zapísaný v zozname stavebného dozoru, ktorý vedie Slovenská komora stavebných inžinierov.

Na základe stavebného zákona je pri stavbách rodinných domov stavebný dozor potrebný iba v prípade, že je stavba vykonávaná svojpomocne.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.