Stavebné povolenie

  • Slovník pojmov
    Kategória: S

Na základe znenia stavebného zákona, v stavebnom povolení určuje stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhoduje o námietkach účastníkov konania.

Rozhodnutie o stavebnom povolení je úradný dokument, na základe ktorého môže žiadateľ začať s výstavbou. Ide o proces, v ktorom žiadateľ žiada stavebný úrad a dotknuté orgány o posúdenie jeho stavebného zámeru na stavebnej parcele. Žiadosť o stavebné povolenie spolu s projektovou dokumentáciou posudzuje vo vzťahu k územnému plánu obce a dodržania stavebných technických noriem. Po overení, že predložený projekt dané spĺňa, stavebný úrad vydá právoplatné stavebné povolenie stavby.

Stavebník je po vydaní povolenia povinný začať s výstavbou do dvoch rokov (minimálne urobiť prvý výkop). V opačnom prípade platnosť povolenia zaniká a je potrebné prejsť obdobným procesom.

 

Potrebujete naše služby? Kontaktujte nás.

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.