Inžinierske siete

  • Slovník pojmov
    Kategória: I
Inžinierske siete

Pod pojmom inžinierske siete rozumieme sústavu objektov vonkajšieho rozvodu a prepravy energie a látok z jedného miesta na druhé.

Medzi inžinierske siete patria:

  • silnoprúdové elektrické siete (vysoké aj nízke napätie) a slaboprúdové elektrické siete (dátový / optický kábel)
  • siete na prepravu vody (vodovod, odvod znečistenej vody z objektu – splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia)
  • doprava plynu do objektu (plynovod)
  • doprava tepla do objektu (teplovodné potrubie)

Sú vedené ako káblové (elektrické) alebo ako potrubné siete (vodovod, plyn, kanalizácia, teplovod). Z hľadiska umiestnenia sú vedené nad zemou alebo pod zemou. K inžinierskym sieťam patria aj objekty, ktoré slúžia na úpravu parametrov (napríklad regulačné stanice plynu, transformačné stanice elektrickej energie, úpravne vody, čističky vody a podobne).

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.