Inžinierske siete

  • Slovník pojmov
    Kategória: I
Inžinierske siete

Pod pojmom inžinierske siete rozumieme sústavu objektov vonkajšieho rozvodu a prepravy energie a látok z jedného miesta na druhé.

Medzi inžinierske siete patria silnoprúdové elektrické siete (vysoké aj nízke napätie) a slaboprúdové elektrické siete (napríklad telefón, internet), siete na prepravu vody (vodovod, odvod znečistenej vody z objektu, kanalizácia), doprava plynu do objektu (plynovod) a doprava tepla do objektu.

Sú vedené ako káblové (elektrické) alebo ako potrubné siete (vodovod, plyn, kanalizácia, teplovod). Z hľadiska umiestnenia sú vedené nad zemou alebo pod zemou. K inžinierskym sieťam patria aj objekty, ktoré slúžia na úpravu parametrov (napríklad regulačné stanice plynu, transformačné stanice elektrickej energie, úpravne vody, čističky vody).

Potrebujete naše služby? Kontaktujte nás.

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.