Architekti Košice

  • Slovník pojmov
    Kategória: A

Sme architekti v meste Košice, ktorí sa rozhodli skrášľovať mesto Košice a jeho okolie.

Sme architekti v meste Košice, ktorí sa rozhodli skrášľovať mesto a jeho okolie. Naše práce by Vás o tom mohli presvedčiť.

Povolanie architekta sa študuje na vysokej škole v dĺžke štúdia 6 rokov (na Slovensku). Po absolvovaní štúdia je potrebné získavať architektonickú prax pod vedením iného autorizovaného architekta. Po minimálne troch rokoch architektonickej praxe je možnosť absolvovať autorizačnú skúšku a získať autorizačné oprávnenie – červenú okrúhlu pečiatku. Na základe oprávnenia je architekt spôsobilý viesť vlastný architektonický ateliér a pracovať pre vlastných investorov.

Daný pojem si netreba zamieňať s inými odbormi, ako sú záhradný architekt, ktorý sa venuje záhradnej architektúre, alebo IT architekt so špecializáciou na programovanie. Viac informácií pre výber správneho architekta pre Váš projekt odporúčame prečítať v sekcii Hľadanie architekta.

Musí byť schopný rozmýšľať vo viacerých úrovniach. Musí mať absolútny prehľad vo všetkých odborných odvetviach týkajúcich sa tvorby budov a miest. Najpodstatnejším je ovládanie spôsobu navrhovania objektu, jeho umiestnenie v priestore v nadväznosti na okolie, začlenenie objektu do existujúcich vzťahových väzieb, samotná kompozícia hmôt, vnútorné funkčné členenie objektu a estetické zásady tvorby. Na to, aby dokázal správne odhadnúť mieru zásahu do prostredia, potrebuje poznať predošlé vzťahy fungujúce na danom území, či už v danom čase, alebo v historickom kontexte. Vytváraním nových foriem objektov dochádza k jednoznačnému ovplyvneniu vývinu spoločenských pomerov v území. Svojou tvorbou zanecháva odkaz aj pre nasledujúce generácie a je len na autorovi, ako a čo odkáže svojim nasledovníkom.

S touto profesiou sa bezpochyby spája poznanie významu samotnej architektúry. Je to bezpodmienečne základom priblíženia sa k jasnejšiemu vysvetleniu otázky architektonického sebahľadania. Všeobecne je definovaná ako veda a umenie súčasne, ktorá sa zaoberá stavbou budov, ich prevádzkovými vzťahmi a esteticko-funkčným aspektom. Významným je aj pochopenie dôležitosti spôsobu tvorby architekta, lebo jeho zmýšľanie a činy neovplyvňujú len jeho, ale celé okolie. Je priamym tvorcom životného prostredia ľudí, vytvára celky na úrovni mikroklímy vnútorného prostredia, vzájomných vzťahov jednotlivých objektov aj v oblasti vzájomného pôsobenia krajiny a urbánneho priestoru okolo nás.

Sme architekti – správna voľba pre Košice.

zdroj: https://alfa.stuba.sk/sk/studentske-reflexie-kto-je-architekt/

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.