Rekonštrukcia RD Kysak

Kysak, Košice 2019

Obdobie:

GBA:

Status:

Vizualizácie:

Autor:

07/2019 -

200 m2

AŠ, PSSP, RP

Vjačeslav Bezuško

Miloš Hájnik

Róbert Titko

Rekonštrukcia rodinného domu v Kysaku prepája pôvodný obytný priestor s prístavbou, vnáša do prostredia formou fasády prírodné materiály. Dom dostane k užívaniu nový funkčný priestor, ktorý bude slúžiť pre oddychové, športové, alebo nové obytné účely. Priľahlá záhrada ponúkne vzácny kontakt užívateľa s prírodou.

Dom bude ponúkať z každého uhla pohľadu unikátne priestorové a materiálové zážitky. Drevo, oceľ a kameň sú materiály, ktoré v kombinácii s prepracovaným detailom majú tieto zážitky podporiť.

Pôvodný stav

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

milos.hajnik@gmail.com

+421 944 419 796