AK Ľubomír Závodný

Tvorbu architekta Ľubomíra Závodného hádam najvýstižnejšie charakterizuje pojem abstrakcie. V jeho prácach je prítomná jednak v rovine kľúčového motívu, znaku architektúry, do ktorého premieta ostatné, preňho menej podstatné vlastnosti diela, ale môžeme ju nájsť aj v narábaní so základnými geometrickými útvarmi ako aj v registri jednoduchých vyjadrovacích prostriedkov. Závodného architektúra sa v najväčšej možnej miere usiluje odtrhnúť od tradičnej obraznosti a uprednostňuje výtvarnosť geometrickej abstrakcie De Stijlu, ale aj monumentalitu jednoduchého brancusiovského tvaru. Táto výtvarná koncepcia je u architekta Závodného bezprostredne zviazaná s prísnou racionalitou a pragmatizmom.

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

milos.hajnik@gmail.com

+421 944 419 796