RODINNÝ DOM

EKOLOGICKÉ HĽADISKO RODINNÉHO DOMU

Najlepšou pomôckou pri hľadaní odpovedí na otázky týkajúce sa energetickej hospodárnosti budov je publikácia Rukoväť udržateľnej architektúry. Vydala ju Slovenská komora architektov

a je verejne prístupná na stránke Inštitútu pre energeticky pasívne domy, kde si ju môžete zadarmo stiahnúť.

ROK 2020

Najlepšou pomôckou pri hľadaní odpovedí na otázky týkajúce sa energetickej hospodárnosti budovy môže poslúžiť publikácia Rukoväť udržateľnej architektúry, ktorú vydala Slovenská komora architektov. Je verejne prístupná na stránke Inštitútu pre energeticky pasívne domy, kde si ju môžete zadarmo stiahnúť.

nízkoenergetický rodinný dom

pasívny rodinný dom

nulový rodinný dom

aktívny rodinný dom

marketingové klamstvá

čo bude nasledovať?

ako sa k prírode postaviť?

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

milos.hajnik@gmail.com

+421 944 419 796