Detské centrum Rožňava

Rožňava, Slovensko 2016

Obdobie:

Plocha:

Status:

Autor:

2016

442 m2

Miloš Hájnik

Zadaním bolo vyriešiť interiér detského voľnočasového centra Gulicentrum spolu s detským bazénom Čľupko v podzemnom podlaží. Gulicentrum je rozdelené na zóny - pre lezúňov, herňu s preliezkami

a trampolínami pre staršie deti a prislúchajúca kaviareň s toaletami

pre mamičky a návštevy. V podzemnej časti sa nachádza bazénova

hala s infrasaunou a šatňami, v zadnej časti sú priestory pre plavčíka

a ošetrovateľa.

Pôdorys 1.NP

Pôdorys 1.PP

Cieľom interiéru herného centra bolo vytvoriť predovšetkým hravý priestor pre deti. Aj v tomto duchu boli priestory delené na zóny pre rôzne vekové skupiny detí, ako napríklad priestor pre mamičky

s najmenšími deťmi je umiestnený hneď vedľa recepcie/kaviarne, kde je potrebný najväčší dohľad.

V zadnej časti je vytvorený priestor na prezutie a za ním veľká herňa

s trampolínami. 

Bazénová hala pre deti je navrhnutá ako čistý priestor

s napnutým svetelným podhľadom osvetľujúcim priestor haly. Jednotlivé šatne

a sauna sú identifikovateľné svojou špecifickou farebnosťou pre lepšiu orientáciu. Drevo použité na stenách priestor zmäkčuje a dodáva mu teplo. 

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

milos.hajnik@gmail.com

+421 944 419 796