KATALÓGOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Zakúpením projektu rodinného domu získavate plnohodnotný podklad pre vybavenie stavebného povolenia na stavebnom úrade a zároveň je projekt rozpracovaný do podrobností, aby sa podľa dokumentácie dal rodinný dom postaviť. Na obrázku je možné vidieť projekt rodinného domu v piatich vyhotoveniach (5 paré).

Prečo projekt od nás?

Veľkou výhodou našich projektov je rozpracovanie, ktoré

v cene ponúkame. Konkurencia si pýta za dopracovanie častí projektu ďalšie peniaze. My garantujeme, že s našim projektom postavíte dom od A do Z. V neposlednom rade, v prípade akýchkoľvek otázok Vám zdvihneme telefón

a poradíme.

Čo obsahuje projekt v cene?

- sprievodná a súhrnná technická správa

- protipožiarna bezpečnosť stavby

- situácia s osadením domu na pozemku

- architektonicko - stavebné riešenie (M 1:50)

     - technická správa

     - stavebné riešenie (pôdorysy, rezy, pohľady,

       základy, strecha/krov)

- statický posudok, výkres tvarov

- plynoinštalácia 

- zdravotechnika

- voda, kanalizácia

- elektroinštalácia

- vykurovanie

- energetická hospodárnosť budovy

Ako postupovať?

VYBERTE SI RODINNÝ DOM

1

Nájdite si v našom katalógu dom, ktorý vyhovuje Vašim požiadavkám, či už priestorovým, alebo estetickým. Domy je možné zakúpiť aj v zrkadlo-vom vyhotovení, čím je splnená väčšia variabilita. 

VYTVORTE OBJEDNÁVKU

2

Akonáhle si vyberiete z nášho katalógu rodinný dom, ktorý Vás zaujal, neváhajte nás osloviť formou objednávky. My Vás následne kontaktu-jeme a budeme sa pýtať na podrobnosti. 

OSLOVÍME VÁS

3

Po obdržaní objednávky si overíme vhodnosť projektu pre Váš pozemok. Poradíme prípadné zmeny, ktoré sú ešte v danej cene uskutočniteľné

a dohodneme sa na spôsobe a termíne dodania projektu.

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

4

Po vzájomnej dohode vystavíme zálohovú faktúru v sume 30% z ceny projektu a po obdržaní peňazí spracujeme projekt s osadením na Váš pozemok s Vašimi údajmi o stavbe. Podľa dohody, dodáme Vám projekt do vlastných rúk. 

DODÁME VÁM PROJEKT

5

Odovzdaním projektu sa naša spolupráca nekončí a aj naďalej viete využívať našu pomoc, či už pri zabezpečení vybavenia stavebného povolenia, prípadne zabezpečenie výstavby Vášho domu.

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

milos.hajnik@gmail.com

+421 944 419 796