RODINNÝ DOM

10 KROKOV K RODINNÉMU DOMU

Pokiaľ ste sa rozhodli pre výstavbu alebo rekonštrukciu svojho rodinného domu,

je potrebné prejsť si procesom, ktorý sa skladá z týchto 10 fáz:

H

REALIZÁCIA STAVBY

G

REALIZAČNÝ PROJEKT

F

VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA / INŽINIERING

E

PROJEKT PRE STAVEBNÉ

POVOLENIE

D

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ

ROZHODNUTIE

C

ARCHITEKTONICKÁ

ŠTÚDIA

B

HĽADANIE ARCHITEKTA

5 %

I

KOLAUDÁCIA STAVBY

J

ZÁHRADA

100 %

časové hľadisko

A

PRÍPRAVNÁ FÁZA

3 %

Z grafu je zrejmé percentuálne rozdelenie jednotlivých fáz podľa času, ktorý musíme každej časti venovať.

Poďme sa však pozrieť na to, čo v praxi jednotlivé fázy znamenajú.

A  PRÍPRAVNÁ FÁZA

Doba trvania:   1 - 2 týždne

Popis:

B  HĽADANIE ARCHITEKTA

Doba trvania:   1 - 2 týždne

Popis:

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

milos.hajnik@gmail.com

+421 944 419 796